DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Canllaw, Ffurflenni a Ffeithlenni

Dalier Sylw

Mae’r canllawiau a ffurflenni a gwelir isod yn rhoi arweiniad cyffredinol yn UNIG ac fe paratowyd i gynorthwyo eich dealltwriaeth. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni.

Dalier Sylw

*Byddwch yn ymwybodol o unrhyw gyfraniadau pensiwn ychwanegol y gallech eu wneud mewn perthynas â threfniant Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Rhannu-cost Arberth Cyflog (SCAVC), a elwir fel arall yn AVC Wise (os yn berthnasol).

**Os ydych wedi'i cyflogi gan Cyngor Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro neu Gyngor Sir Ceredigion, cysylltwch â'ch adran Gyflogres i gael mwy o wybodaeth am y trefniant CGY Rhannu-cost newydd (AVC Wise) o'r 1af Tachwedd, 2017.

***Nodwch nid yw'r ffeithlen hon ar gael yn y Gymraeg gan ei fod wedi gyhoeddi gan sefydliad trydydd parti.