DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datrys Anghydfodau Mewnol

Os oes gennych anghytundeb neu gŵyn yn erbyn Cronfa Bensiwn Dyfed neu eich Cyflogwr, mae darpariaeth a elwir y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau (IDRP) ar gael i'w datrys.

Cyn mynd i'r drafferth o wneud cwyn ffurfiol, byddai Cronfa Bensiwn Dyfed yn croesawu'r cyfle i geisio datrys y mater gyda chi yn anffurfiol cyn mynd â'r mater ymhellach. Os ydych yn dymuno cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth ar y IDRP ac ar gyfer y ffurflen gais, cliciwch yma.

Dalier Sylw

Os oes gennych gwyn neu anghydfod ynglŷn â'ch trefniadau pensiwn galwedigaethol neu personol, dylech gysylltu â:

Yr Ombwdsman Pensiynau 

Ffôn: 0800 917 4487

Gwefan: www.pensions-ombudsman.org.uk/cymraeg/

 

Os oes gennych chi geisiadau cyffredinol am wybodaeth neu arweiniad ynglŷn a'ch trefniadau pensiwn, cysylltwch â:

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau   

Ffôn: 0800 011 3797

Gwefan: www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-us/our-website/cymraeg

Dogfennau Cysylltiedig