DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datrys Anghydfodau Mewnol

Os oes gennych anghytundeb neu gŵyn yn erbyn Cronfa Bensiwn Dyfed neu eich Cyflogwr, mae darpariaeth a elwir y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau (IDRP) ar gael i'w datrys.

Cyn mynd i'r drafferth o wneud cwyn ffurfiol, byddai Cronfa Bensiwn Dyfed yn croesawu'r cyfle i geisio datrys y mater gyda chi yn anffurfiol cyn mynd â'r mater ymhellach. Os ydych yn dymuno cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth ar y IDRP ac ar gyfer y ffurflen gais, cliciwch yma.

Dalier Sylw

Bydd hysbysiad terfynol y dyfarnwr yn cynnwys cyfeiriad at y gwasanaethau a gynigir gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) a chan yr Ombwdsmon Pensiynau. Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn gallu cynnig cyngor a chymorth drwy gydol y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau.

Os ydych yn dal yn anfodlon ar y penderfyniad, gellir trosglwyddo'r achos i'r Ombwdsmon Pensiynau, sydd â'r grym i wrthdroi unrhyw benderfyniad blaenorol.

Dogfennau Cysylltiedig