DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Fy Mhensiwn Ar-lein

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein. Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

Fel aelod presennol, byddwch yn medru cyfrifo eich buddion personol eich hun o’r data a gedwir ar eich cofnod pensiwn, fel y gallwch gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad. Cewch gyfrifo eich buddion fel y mynnwch, ac yn y dyfodol ni fydd rhaid i chi aros am eich datganiad blynyddol cyn gweld beth allwch chi ddisgwyl ei gael wrth ymddeol. Byddwch hefyd yn medru gweld a diweddaru eich manylion personol, ac mae hynny’n cynnwys newid dymuniad eich grant marwolaeth.

Wrth mewngofnodi i Fy Mhensiwn Ar-lein, fe byddwch medru:

  • bwrw golwg ar / newid eich manylion personnol;
  • cyfrifo eich buddion;
  • bwrw golwg ar eich manylion ariannol;
  • cyrchu ffurflenni perthnasol;
  • bwrw golwg ar Datganiad Blynyddol o'ch Buddion.

Sut mae gofrestru?

I gofrestru, cliciwch ar y linc canlynol a dilynwch yr arweiniad sydd ar gael ar-sgrîn:

Aelodau

Fy Mhensiwn Ar-lein

Dalier Sylw

Nodwch os gwelwch bod yn dda; ni fyddwch yn derbyn copi caled o'ch Datganiad Blynyddol fel defnyddiwr o wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein.

  • Cydweddiad FMA

Dogfennau Cysylltiedig