DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dat. Egwyddorion Buddsoddi

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi mabwysiadu’r arfer gorau o gynhyrchu, cyhoeddi a chynnal adolygiad rheolaidd o’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DEB).  Bydd y Gronfa'n parhau â’r arfer hwn mewn ymateb i Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2009.

Dalier Sylw

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Datganiad Egwyddorion Buddsoddi

Rhestr Gyfeirio Cydymffurfiaeth Myners

Polisi Pleidleisio