DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datrys Anghydfodau Mewnol

Os oes gennych anghytundeb neu gŵyn yn erbyn Cronfa Bensiwn Dyfed neu eich Cyflogwr, mae darpariaeth a elwir y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau (IDRP) ar gael i'w datrys.

Cyn mynd i'r drafferth o wneud cwyn ffurfiol, byddai Cronfa Bensiwn Dyfed yn croesawu'r cyfle i geisio datrys y mater gyda chi yn anffurfiol cyn mynd â'r mater ymhellach. Os ydych yn dymuno cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth ar y IDRP ac ar gyfer y ffurflen gais, cliciwch y ddogfen isod.

Dogfennau Cysylltiedig