DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Fy Mhensiwn Ar-lein

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef 'Fy Mhensiwn Ar-lein’. Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

Yn ogystal a diweddaru eich dymuniad o grant marwolaeth, byddwch yn medru gweld a diweddaru’ch manylion sylfaenol, cael gwerth diweddaraf eich buddion a hefyd cael y ffurflenni perthnasol a’r holl gyhoeddiadau ar unwaith. Byddwch hefyd yn medru cyfrifo eich buddion fel y mynnwch er mwyn i chi fedru cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad.

Sut mae gofrestru?

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen canlynol a dilynwch yr arweiniad sydd ar gael ar-sgrîn:

Gohiriedig

Fy Mhensiwn Ar-lein

Dalier Sylw

Ni fyddwch yn derbyn copi caled o'ch Datganiad Buddion Blynyddol fel defnyddiwr o wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein. 

  • Cydweddiad FMA

Dogfennau Cysylltiedig