DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Heb Ymuno

Croeso i Adran y Rhai nad ydynt yn Aelodau

Os nad ydych wedi ymaelodi â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae'r adran hon yn disgrifio prif fanteision y cynllun ynghyd â manteision cyfrannu i bensiwn yn gyffredinol.

Dalier sylw

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, Cynllun Pensiwn yr Heddlu a Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Tân.  Mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ond yn berthnasol i staff nad ydynt yn athrawon.  Os ydych yn athro neu'n athrawes, cysylltwch â'r cynllun Pensiynau Athrawon (TPS), sy'n gweinyddu eich cynllun.

Dogfennau Cysylltiedig