DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datrys Anghydfodau Mewnol

Os oes gennych anghytundeb neu gŵyn yn erbyn Cronfa Bensiwn Dyfed neu eich cyn Gyflogwr, mae darpariaeth a elwir y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau (IDRP) ar gael i'w datrys.

Cyn mynd i'r drafferth o wneud cwyn ffurfiol, byddai Cronfa Bensiwn Dyfed yn croesawu'r cyfle i geisio datrys y mater gyda chi yn anffurfiol cyn mynd â'r mater ymhellach.

Os ydych yn dymuno cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed, cliciwch yma os gwelwch yn dda. Am ragor o wybodaeth ar y IDRP ac ar gyfer y ffurflen gais, cliciwch yma.

Dalier Sylw

Os oes gennych gwyn neu anghydfod ynglŷn â'ch trefniadau pensiwn galwedigaethol neu personol, dylech gysylltu â:

Yr Ombwdsman Pensiynau 

Ffôn: 0800 917 4487

Gwefan: www.pensions-ombudsman.org.uk/cymraeg/

 

Os oes gennych chi geisiadau cyffredinol am wybodaeth neu arweiniad ynglŷn a'ch trefniadau pensiwn, cysylltwch â:

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau   

Ffôn: 0800 011 3797

Gwefan: www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-us/our-website/cymraeg

Dogfennau Cysylltiedig