DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyddiadau Talu

Y dyddiadau talu ar gyfer 2018/19 yw:

27 Ebrill 2018 31 Mai 2018 29 Mehefin 2018
27 Gorffennaf 2018 31 Awst 2018 28 Medi 2018
31 Hydref 2018 30 Tachwedd 2018 21 Rhagfyr 2018
31 Ionawr 2019 28 Chwefror 2019 29 Mawrth 2019

Dalier Sylw

Bydd eich pensiwn yn cael ei dalu ar ddiwedd pob mis, ar ddiwrnod gwaith ola'r mis. Os Dydd Llun neu Ddydd Mawrth fydd y dyddiad gwaith olaf, cewch eich talu ar y dydd Gwener blaenorol. Dros gyfnod y Nadolig, y diwrnod bancio olaf cyn 25 Rhagfyr fydd y dyddiad talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth uchod, cysylltwch â ni.