DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyddiadau Talu

Y dyddiadau talu ar gyfer 2019/20 yw:

26 Ebrill 2019 31 Mai 2019 28 Mehefin 2019
31 Gorffennaf 2019 30 Awst 2019 30 Medi 2019
31 Hydref 2019 29 Tachwedd 2019 24 Rhagfyr 2019
31 Ionawr 2020 28 Chwefror 2020 31 Mawrth 2020

Dalier Sylw

Bydd eich pensiwn yn cael ei dalu ar ddiwedd pob mis, ar ddiwrnod gwaith ola'r mis. Dros gyfnod y Nadolig, y diwrnod bancio olaf cyn 25 Rhagfyr fydd y dyddiad talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth uchod, cysylltwch â ni.