DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Fy Mhensiwn Ar-lein

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein. Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

Fel pensiynwr, byddwch yn medru gweld manylion eich pensiwn, newid manylion eich cyfrif banc / cymdeithas adeiladu neu’ch cyfeiriad cartref, gweld hanes y taliadau a’ch côd treth yn ogystal â’r dyddiadau talu, slipiau talu, datganiadau P60 a dilyn y cynnydd yn eich pensiwn.

Sut mae gofrestru?

I gofrestru, cliciwch ar y linc canlynol a dilynwch yr arweiniad sydd ar gael ar-sgrîn:

Pensiynwyr

Fy Mhensiwn Ar-lein

Dalier Sylw

Os ydych wedi gofrestru i wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein, NI fyddwch mwyach yn derbyn Slipiau Talu, Datganiad ynghylch y Codiad i'ch Pensiwn neu Ddatganiad P60.

  • Cydweddiad FMA

Dogfennau Cysylltiedig