DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cysylltwch â ni

Adran Gweinyddu

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl i chi gysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed.  Hefyd gallwch gysylltu â ni ar ebost; pensiynau@sirgar.gov.uk neu drwy ysgrifennu at:

Cronfa Bensiwn Dyfed
Parc Dewi Sant
Bloc 2 (Ystafell 01/007)
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin                                                                                                                                                                                                                                                                    SA31 3HB

Os oes gennych ymholiadau ynghylch a rheolaeth Cronfa Bensiwn Dyfed, cysylltwch â:

Kevin Gerard
Rheolwr Pensiynau

 E-bost: Pensiynau@sirgar.gov.uk 

Gweinyddu'r eich buddion pensiwn yn nhrefn yr wyddor; felly, cysylltwch â'r rhif priodol o'r tabl isod os ydych chi'n dymuno siarad ag aelod o'r tîm:

Cyfenwau A i G 01267 224 947
Cyfenwau H i O 01267 224 048
Cyfenwau P i Z 01267 224 640

Adran Buddsoddi a Llywodraethu

Os oes gennych ymholiadau ynghylch Buddsoddi, Llywodraethu neu'r Bwrdd Pensiwn Lleol Cronfa Bensiwn Dyfed, cysylltwch a:

Anthony Parnell
Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn

E-bost: Treasury@sirgar.gov.uk

Amserau Agôr y Swyddfa

Dydd Llun i Dydd Iau 9.00yb to 5.00yh
Dydd Gwener 9.00yb to 4.30yh
Dydd Sadwrn / Dydd Sul A'r Gau
Gwyliau'r Banc A'r Gau