DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Adroddiad Blynyddol 2019

28/11/2019

Mae rhifyn 2019 o Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed wedi cael ei gyhoeddi.  Mae'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am berfformiad y Gronfa a'i gweinyddiaeth.

Cliciwch yma i weld yr adroddiad hwn.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a ni.