DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Cynllun Pensiwn Tân 2015

Mae’r adran hon yn benodol i’r Diffoddwyr Tân hynny sy’n cyfrannu ar hyn o bryd i Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015 (CPT 2015) o 1 Ebrill 2015 ymlaen, neu sydd wedi gadael y Cynllun gyda Buddion Gohiriedig neu sydd eisoes yn cael Pensiwn.

Mae’n nodi prif ddarpariaethau CPT 2015, ond dylech nodi NA fydd y wybodaeth a ddangosir yn drech na Rheoliadau CPT 2015 (a wnaethpwyd o dan Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013).

Dalier Sylw

Efallai y bydd y cynnwys yn yr adran hon yn agored i'w newid, fel bydd diwygiadau rheoleiddio pellach yn cael eu gwneud.

Gellir gweld mwy o wybodaeth am ddiwygio Cynllun y Diffoddwyr Tân ar wefan y Llywodraeth.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, fel awdurdod gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed a gweinyddwr Cynlluniau Pensiwn yr Heddlu a Diffoddwyr Tân, yn defnyddio eich data personol yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data i ddarparu gwasanaethau gweinyddu pensiwn i chi.  Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data, pwy rydym yn ei rhannu â, a pha hawliau sydd gennych chi mewn perthynas â'ch gwybodaeth, cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Cronfa Bensiwn Dyfed.

Canllaw y Cynllun