DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA). Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

  • Sue mae cofrestru i Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)?
  • Trechu Trafferthion Mewngofnodi
  • Cydweddiad Porwr Gwe

Dalier Sylw

NI fyddwch yn derbyn copi caled o'ch Datganiad Buddion Blynyddol fel defnyddiwr o wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA).

Hefyd, NI fydd y gwasanaeth ar gael i chi ar ôl i chi ddod yn pensiynwr/pensiynwraig.