DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Adroddiad Blynyddol

Mae gofyniad wedi cael ei gyflwyno yng Nghymru a Lloegr ar gyfer Awdurdodau Lleol sy'n gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), i gynhyrchu Adroddiad Blynyddol (i'w gyhoeddi erbyn 1 Rhagfyr), sy'n cynnwys manylion ar:

 • rheoli a pherfformiad ariannol yr holl gronfeydd CPLlL
 • polisi buddsoddi a pherfformiad buddsoddiadau
 • y trefniadau gweinyddu yn ystod y flwyddyn
 • datganiad gan yr actiwari ar lefel gyllido y cynllun
 • datganiad cydymffurfio llywodraethu
 • datganiad ynghylch cyfrif asedau net ar gyfer pob gronfa
 • cydymffurfio â'r strategaeth gweinyddu pensiynau
 • datganiad strategaeth gyllido
 • datganiad ar gyfer egwyddorion buddsoddi
 • datganiad o bolisi sy'n ymwneud â chyfathrebu ag aelodau ac awdurdodau cyflogi
 • deunydd priodol arall

Adroddiad Blynyddol