DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Strategaeth Buddsoddi

Mae Strategaeth Buddsoddi Cronfa Bensiwn Dyfed yn crisialu set o reolau a gweithdrefnau a fydd y Rheolwyr Buddsoddi yn dilyn er mwyn cwrdd â'r cydbwysedd a ddewiswyd o ran risg ac enillion.