DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Polisïau Dewisol

Mae'r rheoliadau sy'n llywodraethu'r Cynllun yn rhoi cyfrifoldebau a phwerau dewisol penodol i'r Awdurdod Gweinyddu a'r Cyflogwyr sy'n cyfrannu i'r Cynllun. Felly mae'n ofyn statudol bod yr Awdurdod Gweinyddu a'r Cyflogwyr sy'n cyfrannu i'r Cynllun yn llunio polisi ynghylch eu swyddogaethau dewisol ac yn ei gyhoeddi.

Wrth lunio ac arfer ei pholisïau, bydd Cronfa Bensiwn Dyfed yn sicrhau:

  • Ei bod wedi gweithredu'n rhesymol.
  • Nad oes unrhyw gymhelliad cudd;
  • Y cafodd yr holl ffactorau perthnasol eu hystyried; a
  • Bod y penderfyniad(au) wedi cael ei (eu) cofnodi'n ddigonol.

Cronfa Bensiwn Dyfed