DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA). Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

Fel aelod gohiriedig, byddwch yn galli gweld gwerth diweddaraf eich buddion pensiwn gohiriedig, fel y gallwch gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad, a hefyd eich datganiadau buddion gohiriedig. Hefyd, byddwch yn galli gweld a diweddaru eich manylion personol, megis eich cyfeiriad a dymuniad o grant marwolaeth, os oes angen.

  • Sut mae cofrestru i Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)?
  • Trechu Trafferthion Mewngofnodi
  • Cydweddiad Porwr Gwe

Dalier Sylw

NI fyddwch yn derbyn copi caled o'ch Datganiad Buddion Blynyddol Gohiriedig fel defnyddiwr o wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA).