DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA). Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

Fel pensiynwr, byddwch yn medru gweld manylion eich pensiwn, newid manylion eich cyfrif banc / cymdeithas adeiladu neu’ch cyfeiriad cartref, gweld hanes y taliadau â’ch côd treth, yn ogystal â’ch datganiadau P60 a dilyn y cynnydd yn eich pensiwn.

  • Sut mae cofrestru i Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)?
  • Trechu Trafferthion Mewngofnodi
  • Cydweddiad Porwr Gwe

Dalier Sylw

NI fyddwch mwyach yn derbyn Slipiau Talu, Datganiad ynghylch y Codiad i'ch Pensiwn neu Ddatganiad P60 os ydych wedi gofrestru i Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA).