DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Nodiadau Datganiad Buddion CPLlL 2019

16/08/2019

Fel aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), bydd eich Datganiad Buddion Blynyddol (DBB) ar gyfer 2019 yn cael ei gyhoeddi erbyn 31ain Awst 2019, ond NI fydd y ffigurau a nodir yn eich datganiad yn cynnwys eich cronfa Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) fewnol. 

 

Datganiad Copi Caled

Os ydych chi wedi gwneud etholiad i dderbyn copi caled o'ch datganiad, bydd y llyfryn dan y ddolen ar waelod y dudalen yn cynnwys y nodiadau canllaw sydd eu hangen arnoch i ddeall gwahanol adrannau o’r datganiad.  Mae’r llyfryn wedi cael ei baratoi yn unol â gofynion rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol a Phersonol (Datgelu Gwybodaeth) 2013 a rheoliadau perthnasol y Cynllun.  Ni all y nodiadau hyn gwmpasu pob amgylchiad personol ac os bydd unrhyw anghydfod ynghylch eich datganiad, bydd y ddeddfwriaeth briodol yn cario’r dydd.  NID yw’r nodiadau hyn yn rhoi unrhyw hawliau cytundebol na statudol, ac maent wedi cael eu darparu i roi gwybodaeth yn unig.  Cyfeiriwch at y nodiadau hyn yn ofalus wrth ddarllen eich datganiad.

 

Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein, bydd manylion eich datganiad buddion ar gyfer 2019 ar gael i chi eu weld ar-lein o dan adran Datganiad Buddion Blynyddol.  Gallwch hefyd dod o hyd i nodiadau defnyddiol o'r llyfryn Arweiniad o dan y ddolen ar waelod y dudalen.  Os nad ydych yn gallu mewngofnodi i'r gwasanaeth, cysylltwch â ni

 

Ychwanegu at eich Buddion

Os yn berthnasol, dylech eisoes fod wedi derbyn datganiad penodol ynghylch eich cynllun CGY gan eich darparwr mewnol perthnasol sef Prudential, Standard Life neu Equitable Life.  Os na chawsoch gopi, cysylltwch â ni

Os ydych yn ystyried talu cyfraniadau ychwanegol i cynyddu eich buddion pensiwn, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.