DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Faint byddaf yn Talu?

Eich Cyflogwr sy'n darparu'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar eich cyfer ac ef felly sy'n talu'r rhan fwyaf o gost eich budd-daliadau. Mae'r swm yr ydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn ei ennill, ond bydd rhwng 5.5 a 12.5% o'ch cyflog pensiynadwy o dan BRIF Adran y Cynllun.

Mae'r gyfradd yr ydych yn ei thalu yn dibynnu ar y band sy'n gymwys i chi, ond fydd yn seiliedig ar eich cyflog pensiynadwy gwirioneddol. Fodd bynnag, mae'r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn llawer llai nag y tybiwch gan fod y cyfraniadau yn ddi-dreth. (Noder y bydd unrhyw goramser cytundebol neu angytundebol yr ydych yn ymgymryd yn cael ei ystyried yn bensiynadwy).

Gallwch hefyd ddewis haneru eich cyfradd gyfrannu arferol, er mwyn cronni hanner lefel y pensiwn yn y cynllun yn ystod y cyfnod hwn, a allai fod yn well dewis na pheidio â bod yn rhan o'r cynllun o gwbl. Gelwir hyn yn Adran 50/50 y Cynllun.

Trefniadau Bandiau Cyfrannu o 1 Ebrill 2018 hyd 31 Mawrth 2019

Cyflog Pensiynadwy Gwirioneddol (£) BRIF Adran - Cyfradd (%) Adran 50/50 - Cyfradd (%)
Hyd at 14,100 5.50 2.75
14,101 i 22,000 5.80 2.90
22,001 i 35,700 6.50 3.25
35,701 i 45,200 6.80 3.40
45,201 i 63,100 8.50 4.25
63,101 i 89,400 9.90 4.95
89,401 i 105,200 10.50 5.25
105,201 i 157,800 11.40 5.70
Mwy na 157,801 12.50 6.25