DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Newid eich Manylion Banc

Telir eich pensiwn CPLlL bob mis calendr yn uniongyrchol i'r cyfrif Banc / Gymdeithas Adeiladu o'ch dewis trwy drosglwyddiad BACS.

Os ydych yn dymuno newid manylion eich cyfrif Banc / Gymdeithas Adeiladu, bydd angen i chi hysbysu Gronfa Bensiwn Dyfed. Am resymau diogelwch, ni allwn cymryd unrhyw newid dros y ffôn.

I diweddaru manylion eich cyfrif Banc / Gymdeithas Adeiladu, bydd angen i chi llenwi'r ffurflen Hysbysu am Newid Manylion Banc / Gymdeithas Adeiladu a'i dychwelyd i'r Gronfa cyn gynted â phosibl.

Ar y llaw arall, os ydych wedi cofrestru i wasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein, fe gallwch diweddaru eich manylion ar-lein. Os ydych heb gofrestru eto, cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

 

Dalier Sylw

Fel rheol mae'r gyflogres yn cau ar yr 20fed o'r mis neu oddeutu hynny, felly bydd unrhyw newidiadau manylion sy'n dod i law wedi'r dyddiad hwn yn cael eu rhoi ar waith yn nhaliad y mis canlynol.

I gael gwybodaeth am dalu eich pensiwn i gyfrif banc Dramor, cysylltwch â ni.

Dogfennau Cysylltiedig