Fy Mhensiwn Ar-lein

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi gwella ei wasanaeth gweinyddu pensiynau drwy gyflwyno gweborth integredig sef Fy Mhensiwn Ar-lein. Diben y fenter yw darparu gwybodaeth statudol i'r aelodau o'r cynllun ochr yn ochr â lleihau'r costau argraffu a phostio a lleihau ôl troed carbon y Gronfa.

  • Sut mae cofrestru i Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)?
  • Trechu Trafferthion Mewngofnodi
  • Cydweddiad Porwr Gwe