Polisi Cwcis

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed am ddarparu gwasanaethau ar-lein sy'n hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Gall hyn olygu rhoi pytiau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill sy'n gallu cysylltu â'r rhyngrwyd tra byddwch yn defnyddio ein gwefan. Cwcis y gelwir y ffeiliau hyn.

Mae'r gwefan yn defnyddio cwcis i'ch helpu i ddefnyddio'r wefan hon yn effeithlon ac i gyflawni swyddogaethau penodol. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i wybod pwy ydych chi.

Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut y mae'r rhai sy'n ymweld â'n safle yn ei ddefnyddio. Mae'r Gronfa yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ddienw am:

nifer yr ymwelwyr â'r safle
ble y daeth y rhai sy'n ymweld â'r safle a'r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy
beth y mae defnyddwyr yn ei glicio wrth ymweld â'r wefan
pa ddyfeisiau a phorwyr y maent yn eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan
gwybodaeth ddemograffig

Darllenwch ragor am y cwcis a osodir gan Google Analytics

Recite Me

Mae swyddogaeth Recite Me yn defnyddio dau gwci:

Recite.Persist: Mae hwn yn storio offeryn i ddynodi p’un a ddylai’r bar offer barhau rhwng tudalennau ai peidio
Recite.Preferences: Mae hwn yn storio gosodiadau presennol y defnyddiwr fel bod modd eu defnyddio eto ar dudalennau dilynol

Rheoli eich Cwcis

I gael gwybod sut mae caniatáu, atal, dileu a rheoli cwcis, dilynwch y ddolen gyswllt isod a dewiswch y porwr yr ydych yn ei ddefnyddio. Gallwch hefyd ddarllen tudalennau cymorth annatod neu ar-lein eich porwr i gael rhagor o wybodaeth.