CPLlL - Gwerthusiad Cronfa Bensiwn Dyfed 2019

27/05/2020

Mae'r Adroddiad Gwerthuso ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel ar 31ain Mawrth 2019 wedi cael ei gyhoeddi.

Cronfa Bensiwn Dyfed

Dalier Sylw

Nid yw'r Adroddiad hon ar gael yn y Gymraeg gan ei fod wedi gyhoeddi gan Actiwari y Gronfa, sef cwmni trydydd parti.