DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Diweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd

07/10/2021

Sylwch fod hysbysiad preifatrwydd Cronfa Bensiwn Dyfed wedi cael ei ddiweddaru yn ddiweddar i adlewyrchu'r newidiadau a ddaeth yn sgil Brexit, penderfyniad Schrems II ar drosglwyddo data y tu allan i'r AEE a chyfarwyddid ar gytundebau rhannu data a gyhoeddwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).