Dyfarniad McCloud – Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Aelodau

10/07/2023

Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau wedi llunio dogfen cwestiynau cyffredin er mwyn helpu aelodau i ddeall dyfarniad McCloud ac os effeithir ar eu pensiynau.

Am fwy o wybodaeth, gweler gwefan CPLIL

Dyfarniad McCloud – Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Aelodau