DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyfarniad McCloud

16/07/2019

Ar 15fed o Orffennaf 2019, cyhoeddodd Prif Ysgrifennydd y Trysorlys mewn datganiad ysgrifenedig y bydd angen gwneud atebion sy'n ymwneud â barn McCloud mewn perthynas â phob cynllun pensiwn gwasanaeth cyhoeddus. Mae'r datganiad llawn ar gael ar wefan y Senedd.