DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyfarniad Terfynol - Sargeant

07/01/2020

Ar 18fed Rhagfyr 2019, penderfynodd y Llys Apêl yn ei ddyfarniad yn Sargeant fod y darpariaethau trosiannol yn cynlluniau pensiwn Diffoddwyr Tân wedi arwain at wahaniaethu uniongyrchol rhwng oedran rhwng:

a) y rhai a oedd yn aelodau o Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (CPDT) 1992 ac a ddiogelwyd yn drosiannol yn llawn trwy aros yn y Cynllun hwnnw ar ôl 31 Mawrth 2015 o ganlyniad i fod yn aelod gweithredol o dan Gynllun 1992 ar 31ain Mawrth 2012;
b) y rhai a oedd yn aelodau o’r CPDT ar 31ain Mawrth 2012 ac na chawsant eu trin fel rhai a ddiogelwyd yn drosiannol yn llawn ac a symudwyd i Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015 ar ôl 31ain Mawrth 2015.

O ganlyniad, rhoddodd y Tribiwnlys yn achos Sargeant ddatganiad dros dro bod hawl gan yr hawlwyr (a oedd i gyd yn dod o fewn categori (b)) i gael eu trin fel pe baent wedi cael amddiffyniad trosiannol llawn ac wedi aros yn eu presennol cynllun ar ôl 1af Ebrill 2015.

Er mwyn darganfod mwy, gwelir Bwletin 27 ar gwefan rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân.

Dalier Sylw

Yn anffodus, nid yw ffeithlen y Swyddfa Gartref wedi'i chyfieithu.