DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cwestiynau Cyffredin COVID-19 (Aelodau CPLlL)

30/03/2020

Er mwyn darganfod mwy am sut gall pandemig COVID-19 effeithio ar eich buddion Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), cyfeiriwch at y ffeithlen Cwestiynau Cyffredin (fel y paratowyd gan Gymdeithas y Llywodraeth Leol (LGA)) o dan adran yr Aelodau.

Os ydych am wneud unrhyw ymholiadau pellach, bydd angen i chi gysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed.