Canllawiau, Ffeithlenni a Ffurflenni

Dalier Sylw

Mae’r canllawiau a ffurflenni a gwelir isod yn rhoi arweiniad cyffredinol yn UNIG ac fe paratowyd i gynorthwyo eich dealltwriaeth. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.

Dalier Sylw

*Byddwch yn ymwybodol o unrhyw gyfraniadau pensiwn ychwanegol y gallech eu wneud mewn perthynas â threfniant AVC Wise (os yn berthnasol).

**Os ydych wedi'i cyflogi gan Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Benfro, Cyngor Sir Ceredigion neu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, cysylltwch â'ch Cyflogwr (adran Gyflogres) i gael mwy o wybodaeth am y trefniant AVC Wise.

***Nodwch nid yw'r ffeithlen hon ar gael yn y Gymraeg gan ei fod wedi gyhoeddi gan sefydliad trydydd parti.