Cynghorwyr

Fel cynghorydd, rydych yn gymwys i ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL). Bydd y CPLlL yn rhoi pecyn gwerthfawr o fudd-daliadau ichi a fydd yn gymorth i ofalu amdanoch a'ch teulu. Lluniwyd yr adran hon er mwyn cynnig esboniad byr o'r canlynol:

  • Sut mae'r cynllun yn gweithio;
  • Costau bod yn aelod; a'r
  • Diogeliad ariannol mae'r cynllun yn ei gynnig i chi ac i'ch teulu.

Cronfa Bensiwn Dyfed

Dalier Sylw

I gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech wneud ymholiad, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.