Ymddeoliad

Pan fyddwch yn ymddeol gallwch edrych ymlaen at dderbyn pensiwn sy’n cynyddu bob blwyddyn am weddill eich oes yn unol â chostau byw. Cewch ddewis ildio rhan o'ch pensiwn i gael taliad arian parod di-dreth.

Mae’n bosibl i chi ymddeol yn wirfoddol a thynnu budd-daliadau ar gyrraedd 55 oed, hyd at 65 oed ac wedi hynny. Mewn achosion o salwch, nid oes dim terfyn o ran oedran.

  • Ymddeol yn Gynnar
  • Ymddeoliad Arferol
  • Ymddeoliad Hwyr
  • Ymddeol oherwydd Salwch
  • Cyfrifo eich Buddion
  • Cyfnewid eich Pensiwn