Trosglwyddo eich Buddion

NID yw rheoliadau'r Cynllun yn caniatáu ichi drosglwyddo hawliau pensiwn i'r cynllun o drefniant pensiwn arall nac ychwaith o Gronfa Bensiwn Awdurdod Lleol arall.

Fodd bynnag, gallwch ychwanegu at eich buddion trwy gyfrannu i’r trefniadau Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol mewnol. I gael rhagor o fanylion, cyfeiriwch at yr adran Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol.