Cyflogwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar gyfer Awdurdodau Cyflogi sy'n rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) dan Gronfa Bensiwn Dyfed.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, cofiwch cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed.

Dalier Sylw

Mae croeso i aelodau'r gronfa bori, ond rhaid ichi gofio y dylech lenwi'r ffurflenni ar y cyd â'ch Cyflogwr.