Rheoliadau ac Arweiniad

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) yn rhoi cyngor ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) a materion cysylltiedig.

Mae wedi datblygu gwefan Rheoliadau CPLlL ar gyfer cadw'r holl wybodaeth dechnegol a chyfreithiol ynghylch CPLlL 2014 ar gyfer Cyflogwyr ac Awdurdodau Gweinyddu. Mae'r wefan yn cynnwys Rheoliadau'r Cynllun a'r holl ddeunydd atodol.

Mae'r LGA hefyd yn cyhoeddi Bwletinau sy'n tynnu sylw at newidiadau yn y rheoliadau ac yn rhoi arweiniad ynghylch y camau y mae'n rhaid eu cymryd.