Cyflwyniadau a Seminarau

Mae'r Gronfa'n cynnig ystod o seminarau a gweithdai ar gyfer aelodau a Chyflogwyr ein cynllun. Gallwn ddarparu unrhyw fath o gyflwyniad neu weithdy sydd wedi'i anelu at wella eich dealltwriaeth.

Ar hyn o bryd mae ein hystod o Seminarau ar gyfer Aelodau yn cynnwys:

  • Sesiwn Sefydlu
  • Golwg Gyffredinol ar y Cynllun
  • Cymorthfeydd Pensiynau
  • Sesiwn Cynllunio Canol Bywyd
  • Cwrs Cyn Ymddeol

Dalier Sylw

Os byddwch yn clustnodi bod angen rhagor o hyfforddiant neu os byddwch yn dymuno cynnal unrhyw rai o'r seminarau uchod, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.