Llofnodion Awdurdodedig

Fel gofyniad archwilio, mae'n ofynnol i chi ddarparu rhestr gyfoes o'r personél sydd wedi'u hawdurdodi i gymeradwyo unrhyw eitemau o ohebiaeth bydd angen i chi anfon at Gronfa Bensiwn Dyfed.

Fel blaenoriaeth, dylid adolygu'ch llofnodwyr awdurdodedig yn flynyddol a'u diweddaru pan fydd swyddogion cyfrifol newydd yn cael eu penodi.

Ffurflen Llofnodion Awdurdodedig