DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Strategaeth Gweinyddu

Yn unol â'r rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi llunio Strategaeth Weinyddu sy'n ymwneud â gweithrediad effeithlon y Gronfa ar ran yr Awdurdodau Cyflogi a’r Awdurdod Gweinyddu sef Cyngor Sir Caerfyrddin.

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn Dyfed a'r Awdurdodau Cyflogi dan y Rheoliadau CPLlL.