DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Strategaeth Gweinyddu

Yn unol â'r rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi llunio Strategaeth Weinyddu sy'n ymwneud â gweithrediad effeithlon y Gronfa ar ran yr Awdurdodau Cyflogi a’r Awdurdod Gweinyddu sef Cyngor Sir Caerfyrddin.

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn Dyfed a'r Awdurdodau Cyflogi yn unol â rheoliad 59 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2013.

  • Cyflwyniad
  • Gweithdrefnau ar gyfer cydgysylltu a chyfathrebu ag Awdurdodau Cyflogi
  • Lefelau perfformiad ar gyfer Awdurdodau Cyflogi
  • Lefelau perfformiad Cronfa Bensiwn Dyfed
  • Taliadau'r Awdurdodau Cyflogi i Gronfa Bensiwn Dyfed
  • Costau ychwanegol sy'n deillio o lefel perfformiad yr Awdurdod Cyflogi
  • Cyfraddau Cyfraniadau'r Cyflogwyr a'r Costau Gweinyddol
  • Adolygu’r Strategaeth