DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Heb Ymuno

Os nad ydych wedi ymaelodi â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae'r adran hon yn disgrifio prif fanteision y cynllun ynghyd â manteision cyfrannu i bensiwn yn gyffredinol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth hefyd ar wefan genedlaethol aelodau CPLlL.

Dalier Sylw

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL). Mae'r CPLlL ond yn berthnasol i staff nad ydynt yn athrawon. Os ydych yn athro neu'n athrawes, cysylltwch â'r cynllun Pensiynau Athrawon (TPS), sy'n gweinyddu eich cynllun.