Heb Ymuno

Os nad ydych wedi ymaelodi â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae'r adran hon yn disgrifio prif fanteision y cynllun ynghyd â manteision cyfrannu i bensiwn yn gyffredinol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth hefyd ar wefan genedlaethol aelodau CPLlL.

Dalier Sylw

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL). Mae'r CPLlL ond yn berthnasol i staff nad ydynt yn athrawon. Os ydych yn athro neu'n athrawes, cysylltwch â'r cynllun Pensiynau Athrawon (TPS), sy'n gweinyddu eich cynllun.