DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Beth yw'r dewisiadau Eraill?

Yn hytrach nag ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), fel dewis arall, fe allech ddibynnu ar bensiwn y Wladwriaeth ond mae'n annhebygol y bydd y pensiwn hwn, ar ei ben ei hun, yn rhoi digon o incwm ichi wedi i chi ymddeol.

Mae oedrannau ymddeol pensiwn y wladwriaeth yn codi'n barhaus gan fod pobl yn byw yn hirach. Po ifancaf yr ydych, po fwyaf y byddwch yn debygol o aros i gael eich talu.

Yn hytrach nag ymuno â chynllun galwedigaethol, gallech wneud eich trefniadau eich hun a chyfrannu i gynllun pensiwn personol neu bensiwn cyfranddeiliaid, ond ni fyddwch yn elwa o gyfraniad eich Cyflogwr ac mae'n debygol iawn y bydd yn rhaid i chi dalu ffi weinyddol.

Fodd bynnag, yr anfantais bwysicaf o bosibl sy'n gysylltiedig â chyfrannu i bensiwn personol yw'r risg buddsoddi, gan y bydd gwerth eich cronfa pan fyddwch yn ymddeol yn dibynnu ar berfformiad y farchnad ar y pryd hwnnw.