Cyfraniadau y Cyflogwyr

Caiff Cronfa Bensiwn Dyfed ei Gwerthuso bob tair blynedd gan Actiwari cymwysedig er mwyn sicrhau bod gan y gronfa yr arian i dalu'r hyn sy'n daladwy ganddi a diwallu rhwymedigaethau presennol ac arfaethedig y Gronfa.  Yn dilyn y Gwerthusiad, bydd cyfraddau cyfrannu'r Cyflogwyr yn cael eu hasesu.

Bydd y Gwerthusiad nesaf yn digwydd fel ar 31 Mawrth 2025.

Dogfennau Cysylltiedig