DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Aelodau fel ar 31/03/2014

Cafodd Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol newydd 2014 ei gyflwyno ar 1 Ebrill 2014. Os oeddech yn aelod gweithredol o Gynllun 2008 ar 31 Mawrth 2014, byddwch wedi cael eich trosglwyddo'n awtomatig i Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014 ar 1 Ebrill 2014.

Bydd y buddion pensiwn rydych wedi eu cronni o dan y trefniant cyflog terfynol hyd at 31 Mawrth 2014 yn cael eu gwarchod o dan reoliadau 2008. Bydd y buddion hyn yn dal i gael eu cyfrifo gan gyfeirio at eich cyflog pensiynadwy cyfwerth ag amser llawn ar adeg eich ymddeoliad.

Gwarchodaeth Ychwanegol

Os oeddech:

  • yn talu i mewn i'r Cynllun ar 31 Mawrth 2012;
  • o fewn 10 mlynedd i'ch Oedran Pensiwn Arferol (65 oed fel arfer) ar 1 Ebrill 2012; ac
  • os nad ydych wedi cael bwlch anghymwysol o fwy na 5 mlynedd yn eich gwasanaeth; ac
  • os nad ydych wedi tynnu allan unrhyw fuddion o'r CPLlL cyn eich Oedran Pensiwn Arferol; ac
  • eich bod yn gadael â hawl i gael buddion yn syth.

Byddwch yn cael pensiwn sydd yn gyfwerth o leiaf â'r hyn y byddech wedi ei gael pe bai'r cynllun heb newid ar 1 Ebrill 2014. Pan fyddwch yn ymddeol, bydd cyfrifiad yn cael ei wneud i sicrhau bod y pensiwn rydych wedi ei gronni yn gyfwerth o leiaf â'r hyn y byddech wedi ei dderbyn pe bai'r cynllun heb newid ar 1 Ebrill 2014. Fel hynny byddwch yn cael y 'ddêl orau'.