DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cyfraniadau y Cyflogwyr

Caiff Cronfa Bensiwn Dyfed ei Gwerthuso bob tair blynedd gan Actiwari cymwysedig er mwyn sicrhau bod gan y gronfa yr arian i dalu'r hyn sy'n daladwy ganddi a diwallu rhwymedigaethau presennol ac arfaethedig y Gronfa.  Yn dilyn y Gwerthusiad, bydd cyfraddau cyfrannu'r Cyflogwyr yn cael eu hasesu.

Bydd y Gwerthusiad nesaf yn digwydd fel ar 31 Mawrth 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ynglyn â'r Gwerthusiad neu cyfrifiad eich Cyfradd / taliad Diffyg o ran eich Gwasanaeth Blaenorol (PSD), cysylltwch â ni