DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Rheoliadau ac Arweiniad

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn rhoi cyngor ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a materion cysylltiedig.

Mae wedi datblygu gwefan benodol ar gyfer cadw'r holl wybodaeth dechnegol a chyfreithiol ynghylch CPLlL 2014 ar gyfer Cyflogwyr ac Awdurdodau Gweinyddu. Mae'r wefan yn cynnwys Rheoliadau'r Cynllun a'r holl ddeunydd atodol e.e. arweiniad ynghylch adnoddau dynol a'r gyflogres a gwybodaeth bwrpasol ynghylch materion eraill.

Cliciwch yma i gyrchu'r wefan.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn cyhoeddi Bwletinau a Chylchlythyrau sy'n tynnu sylw at newidiadau yn y rheoliadau ac yn rhoi arweiniad ynghylch y camau y mae'n rhaid eu cymryd.

Cliciwch yma i weld y Bwletinau a'r Cylchlythyrau hyn.

Dalier Sylw

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw wybodaeth ar y wefan Rheoliadau, cofiwch gysylltu â ni.