DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Ymddeoliad

Pan fyddwch yn ymddeol gallwch edrych ymlaen at dderbyn pensiwn sy’n cynyddu bob blwyddyn am weddill eich oes yn unol â chostau byw. Cewch ddewis ildio rhan o'ch pensiwn i gael taliad arian parod di-dreth.

Mae’n bosibl i chi ymddeol a thynnu budd-daliadau ar gyrraedd 50 oed, hyd at 65 oed ac wedi hynny. Mewn achosion o salwch, nid oes dim terfyn o ran oedran.

Dalier Sylw

Mae'n rhaid ichi gael caniatâd y Cyngor er mwyn ymddeol yn 50 oed. Os ydych yn ymddeol cyn cyrraedd 65 oed, mae'n bosibl y bydd y budd-daliadau'n cael eu lleihau oherwydd y cânt eu talu'n gynnar.

  • Ymddeol yn Gynnar
  • Ymddeoliad Arferol
  • Ymddeoliad Hwyr
  • Ymddeol oherwydd Salwch
  • Cyfrifo eich Buddion
  • Cyfnewid eich Pensiwn