DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Bwrdd Pensiwn

Yn unol â Rheoliadau Llywodraethu’r CPLlL 2015, mae Bwrdd Pensiwn wedi cael ei chyflwyno i sicrhau bod Gronfa Bensiwn Dyfed yn parhau i gael ei reoli a'i gynrychioli'n dda ar lefel leol. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynorthwyo'r awdurdod gweinyddol a bydd yn perfformio rôl oruchwylio, i:

 • Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau’r Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n gysylltiedig â llywodraethu a gweinyddu’r Cynllun ac unrhyw gynllun cysylltiedig, ac unrhyw ofynion a osodwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau mewn perthynas â’r Cynllun, ac
 • Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a'i weinyddu'n effeithiol ac yn effeithlon.
  Mae’r Bwrdd yn cynnwys:

3 Chynrychiolydd Aelodau o’r Cynllun;

 • Tommy Bowler, Cynrychiolydd Undeb
 • Gwyn Jones, Cynrychiolydd Aelod
 • Mike Rogers, Cynrychiolydd Aelod Pensiynwyr

3 Chynrychiolydd o’r Cyflogwyr;

 • Cyng. Philip Hughes, Cyngor Sir Gâr
 • Paul Ashley-Jones, Cyngor Sir Penfro
 • Cyng. Gareth Lloyd, Cyngor Sir Ceredigion

1 Aelod Annibynnol / Cadeirydd;

 • John Jones, MJ Hudson Investment Advisers

Dogfennau yr Aelod

Dogfennau y Cyflogwr

Cylch Gorchwyl