DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cylchlythyrau Blynyddol

Mae Cylchlythyr Blynyddol yn cael ei gynhyrchu a'i anfon at holl aelodau'r Gronfa erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae'n cynnwys y gwybodaeth diweddaraf, gan gynnwys:

  • y deg daliadau ecwiti uchaf
  • manylion am gyfraddau cyfraniad yr aelodau
  • y manylion diweddaraf o ran y rheoliadau
  • manylion ynglyn a unrhyw newidiadau i weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed; a
  • manylion cyswllt

Dalier Sylw

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.