DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyddiadau Talu Pensiwn

Y dyddiadau talu ar gyfer 2020/21 yw:

30 Ebrill 2020
29 Mai 2020
30 Mehefin 2020
31 Gorffennaf 2020
28 Awst 2020
30 Medi 2020
30 Hydref 2020
30 Tachwedd 2020
24 Rhagfyr 2020
29 Ionawr 2021
26 Chwefror 2021
31 Mawrth 2021

Dalier Sylw

Bydd eich pensiwn yn cael ei dalu ar ddiwedd pob mis, ar ddiwrnod gwaith ola'r mis. Dros gyfnod y Nadolig, y diwrnod bancio olaf cyn 25 Rhagfyr fydd y dyddiad talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth uchod, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.