DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Dyddiadau Talu Pensiwn

Y dyddiadau talu ar gyfer 2021/22 yw:

30 Ebrill 2021
28 Mai 2021
30 Mehefin 2021
30 Gorffennaf 2021
31 Awst 2021
30 Medi 2021
29 Hydref 2021
30 Tachwedd 2021
24 Rhagfyr 2021
31 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
31 Mawrth 2022

Dalier Sylw

Bydd eich pensiwn yn cael ei dalu ar ddiwedd pob mis, ar ddiwrnod gwaith ola'r mis. Dros gyfnod y Nadolig, y diwrnod bancio olaf cyn 25 Rhagfyr fydd y dyddiad talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth uchod, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.