Dyddiadau Talu Pensiwn

Y dyddiadau talu ar gyfer 2024/25 yw:

30/04/2024
31/05/2024
28/06/2024
31/07/2024
30/08/2024
30/09/2024
31/10/2024
29/11/2024
24/12/2024
31/01/2025
28/02/2025
31/03/2025

Dalier Sylw

Bydd eich pensiwn yn cael ei dalu ar ddiwedd pob mis, ar ddiwrnod gwaith ola'r mis. Dros gyfnod y Nadolig, y diwrnod bancio olaf cyn 25 Rhagfyr fydd y dyddiad talu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth uchod, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.