DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Newid eich Cyfeiriad

Hyd yn oed pan fyddwch yn dechrau derbyn eich pensiwn, mae angen i ni gadw cofnod cywir o'ch cyfeiriad cartref, felly cofiwch roi gwybod i ni pan fyddwch yn symud tŷ.

Heb neud hyn, ni allwn danfon eich slipiau talu, y datganiad ynghylch a'r cynnydd blynyddol yn eich pensiwn neu cylchlythyr blynyddol Gronfa Bensiwn Dyfed.

Fel defnyddiwr Fy Mhensiwn Ar-lein, gallwch ddiweddaru eich manylion cyswllt ar-lein.

Fel arall, bydd angen i chi roi gwybod i'r Gronfa yn ysgrifenedig am eich cyfeiriad newydd. Llenwch a dychwelwch y ffurflen Newid eich Cyfeiriad at:

Cronfa Bensiwn Dyfed
Adeilad 2
Parc Dewi Sant

Caerfyrddin
SA31 3HB

Cronfa Bensiwn Dyfed