Newid eich Cyfeiriad

Hyd yn oed pan fyddwch yn dechrau derbyn eich pensiwn, mae angen i ni gadw cofnod cywir o'ch cyfeiriad cartref, felly cofiwch roi gwybod i ni pan fyddwch yn symud tŷ.

Heb neud hyn, ni allwn danfon eich slipiau talu, y datganiad ynghylch a'r cynnydd blynyddol yn eich pensiwn neu cylchlythyr blynyddol Gronfa Bensiwn Dyfed.

Gellir gwneud hyn yn hawdd drwy eich cyfrif Fy Mhensiwn Ar-lein, neu gallwch hysbysu'r Gronfa yn ysgrifenedig.